M attackerar den svenska arbetsrätten

Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson skriver om hur Moderaterna vill montera ner LAS - Lagen om anställningsskydd, en av grundbultarna i den svenska modellen.

Moderaterna vill montera ned en av grundbultarna i den svenska modellen, Las – Lagen om anställningsskydd, om de vinner valet i höst. Partiet vill ”se över turordningsreglerna”.

Det kan låta oskyldigt, men är i själva verket en attack på den svenska arbetsrätten och många riskerar att hamna i otrygga anställningar livet ut. Provanställd – på livstid. Men Moderaterna är inte intresserade av att lyssna på det örat. I stället vill de som vanligt värna arbetsgivarnas intressen hellre än de med svagast ställning på arbetsmarknaden.

Det märkliga är att det största problemet för arbetsgivare i dag är att hitta rätt kompetens – inte att bli av med redan anställd personal.

Ett av de svepskäl som ofta används när borgarna och Sverigedemokraterna vill skrota arbetsrätten är att det skulle gynna de unga. Underförstått står äldre inkompetenta i vägen. Men faktum är att färre än 2,5 procent av de arbetslösa ungdomarna har blivit det på grund av att turordningsreglerna har använts. Äldre som blivit arbetslösa har däremot betydligt längre arbetslöshetstider.

Dessutom har ungdomsarbetslösheten i Sverige minskat med 5,2 procentenheter sedan senaste valet och är nu till den lägsta siffran på 14 år. Stor skillnad från när den moderatledda regeringen styrde och Jämtlands län fick krisstöd från EU för den skyhöga ungdomsarbetslösheten.

Att ställa grupper mot varandra – äldre mot yngre och de som inte har jobb mot rättigheterna för dem som har det, är därför inget annat än en skamlig bluff. Det finns andra alternativ än att inskränka arbetsrätten om det är arbetslöshet man vill komma tillrätta med.

Den flexibilitet som exempelvis småföretagare är beroende av när de nyanställer är inte heller skäl för att avskaffa arbetsrätten. En provanställning kan pågå i sex månader och det är också lätt att anställa på deltid, visstid, som i projekt, på vikariat eller säsong.

Samtidigt som Moderaterna vill göra den svenska arbetsmarknaden mer otrygg för dem som arbetar vill de driva en politik som kommer resultera i höjda hyror och sänkta löner.

Så på vilket sätt bidrar Moderaternas förslag till att möta de utmaningar Sverige står inför? Svaret är: inget sätt alls. Faktum är att vi går en mer otrygg framtid till mötes i Moderaternas Sverige, inte minst den kvinnliga halvan av befolkningen. När sexuella trakasserier nu hamnat i fokus med #metoo är det värt att uppmärksamma att risken för att utsättas för det är dubbelt så stor bland de som har en otrygg anställningsform.

Valet i höst handlar om vilket Sverige vi vill se: ett ekonomiskt starkt och tryggt Sverige för alla människor, yngre som äldre, kvinnor som män, fattiga som rika. Eller ett Sverige präglat av otrygghet, där ett arbets-, äldre- och kvinnofientligt parti ska garantera regeringsförmågan när det stormar? För storma kommer det att göra i Moderaternas Sverige, var så säkra.

Anna-Caren Sätherberg (S) Kalle Olsson (S)

riksdagsledamöter för Jämtlands län

Artikel även publicerad i ÖP:
http://www.op.se/opinion/debatt/debatt-s-m-attackerar-den-svenska-arbetsratten

facebook Twitter Email