Framtidens hälsocentraler måste vara nära medborgaren

Pressmeddelande 200116

Framtidens hälsocentraler måste vara nära medborgaren

Innan jul aviserade det blågröna styret sin plan att lägga ner hälsocentralerna i Lugnvik och på Z-gränd. Istället vill man bygga en superhälsocentral på sjukhusområdet. Socialdemokraterna lyckades skjuta upp förslaget för att hinna prata med medborgarna och själva sätta sig in i förslaget.

Det blågröna styret i Region Jämtland Härjedalen har under hela hösten 2019 återkommande talat om att det finns planer för hur hälsocentralerna inom Östersund ska se ut framöver. Innan jul, på 2019 års sista hälso- och sjukvårdsnämnd, redogjorde man för sin plan. Den innebär att nuvarande hälsocentralerna i Lugnvik och på Z-gränd läggs ned och ersätts av en nybyggd hälsocentral på sjukhusområdet. De två berörda hälsocentralerna har idag cirka 20 000 patienter och den nya hälsocentralen skulle därmed bli regionens i särklass största hälsocentral.

  • Lugnvik har idag en väl fungerande hälsocentral i ett område som de senaste åren växt med flera bostadsområden västerut. En utveckling som också fortsätter. Hälsocentralerna är oerhört viktiga i arbetet med att förflytta mer av vården från sjukhuset och närmare patienterna. Att lägga ner hälsocentralen i Lugnvik för att centralisera vården vid sjukhuset är gammaldags.  I vår vision för framtidens hälsocentraler är den nära vården avgörande och det är kanske fler hälsocentraler som behövs i Östersund, inte färre.

Ann-Marie Johansson (S), Regionråd i opposition

I den plan som presenterats för hälsocentralerna i Östersunds konstateras också att det även fortsättningsvis behövs en hälsocentral i Odensala-Torvallaområdet. Även om lokalen för nuvarande Odensala HC dras med stora problem.

  • Det här viktiga förslaget damp ned i knät hos oss i oppositionen två dagar innan mötet. Vi meddelade då att vi inte kunde ta ställning med så kort varsel. Att lokalfrågan måste lösas för hälsocentralerna i Odensala och på Z-gränd är tydligt. Men att ersätta både Z-gränd och Lugnvik med en superhälsocentral påverkar enormt stora grupper patienter. Vi deltar gärna i en medborgardialog, men då måste frågan vara öppnare än hurevida de blågrönas plan är bra eller inte.

Bengt Bergqvist (S), Regionråd i opposition

Socialdemokraterna kommer de närmaste veckorna att träffa berörda hälsocentraler samt föra en stor mängd samtal med medborgarna, företagen och föreningarna i Lugnvik. Allt för att i god tid innan Hälso- och sjukvårdsnämnden 27/2 kunna ge svar på hur man ställer sig till förslaget.

facebook Twitter Email