Förhandlingar i regionen

Efter valnatten stod det klart att det inte finns någon given majoritet i regionfullmäktige. Den slutgiltiga sammanräkningen bekräftade den preliminära sammanräkningen och nu har vi ett läge där Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, som gick fram som en samlad allians, erhåller 25 mandat i fullmäktige. Sverigedemokraterna erhåller 5 mandat och de tre rödgröna partierna, vi socialdemokrater, Vänsterpartiet och Miljöpartier erhåller 25 mandat.

Nu måste blockpolitiken brytas för att skapa den styrkraft som krävs för att driva regionen framåt. Vi socialdemokrater har inledningsvis tagit kontakt med flera partier och konstaterat att det krävs blocköverskridande samarbete för att kunna styra region Jämtland Härjedalen.

Vi var tydliga i valrörelsen och vi är lika tydliga nu. Vi är beredda att samarbeta med alla partier förutom SD. Vi vill inte att ett rasistiskt parti med rötter i nazismen ska få inflytande över vår region. Vi har tagit kontakter med de borgerliga partierna och där fått beskedet att de går fram som en enad allians trots att de inte samlar en majoritet av fullmäktige. Vi har varit beredda att samarbete med enskilda partier från borgerligheten men nu står det klart att detta inte är möjligt. Nu är det upp till M, C, L och KD att visa sitt förslag till ett hållbart styre för region Jämtland Härjedalen som inte ger det slutgiltiga inflytandet till SD.

facebook Twitter Email