Feltänkt att lägga ned ambulanser i bygderna

Vi Socialdemokraterna säger nej till förslaget att minska på ambulanser i länets ytterkanter. Ambulanserna är viktiga för vår trygghet. Länet har redan idag landets längsta inställelsetider för ambulans, att försämra ytterligare för de som bor långt från sjukhuset vore fel. Det går också helt emot utvecklingen att flytta mer av vården närmare invånarna.

– Det är galet att dra in på ambulanserna i länets ytterkanter, säger oppositionsrådet Ann-Marie Johansson (S). Vi socialdemokrater i regionen har i flera år arbetat för att ge mer vård närmare invånarna. Vi ska öka tryggheten inte minska den.

– Istället för indragningar vill vi se ett ändrat arbetssätt där ambulanspersonalen arbetar i nära samarbete med hälsocentralerna och den kommunala vården. Så skapas trygghet för invånarna, säger Bengt Bergqvist (S), oppositionsråd och andre vice ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden. Den nära vården ska utvecklas, inte avvecklas.

För mer information:
Ann-Marie Johansson, 070-311 45 30
Bengt Bergqvist, 070-363 38 76

 

 

facebook Twitter Email