En god sjukvård kostar

En trygg och tillgänglig sjukvård, präglad av hög kvalitet, nära medborgarna – det är vår vision för hälso- och sjukvården i Jämtlands län. För oss Socialdemokrater är det viktigaste att det alltid är vårdbehovet som styr vem som får hjälp först, när resurserna fördelas.

En god sjukvård kostar – och den kostar ännu mer i ett stort län som Jämtland med långa avstånd och en utspridd och åldrande befolkning. Nyligen lämnade en statlig utredning om kostnadsutjämningssystemet (SOU 2018:74), ett förslag som, om det genomförs, ger region Jämtland Härjedalen utökade intäkter med ca 200 miljoner kronor per år. Det är pengar som vi saknat varje år i vårt landsting/region sedan 2006, men det återstår att se om det finns en majoritet i riksdagen när det ska beslutas. Tidigast 2021 kan vi räkna med de pengarna vilket kan bli ett steg i rätt riktning för att utjämna skillnaderna i landet.

De blågröna partierna som efter valet styr Region Jämtland Härjedalen har beslutat att regionen ska låna pengar till driften av sjukvården. För 2019 ska de låna 209 miljoner kronor för att därefter låna 147 respektive 109 kronor år 2020 och 2021. Det betyder att det blir våra barn och barnbarn som får betala den vård vi behöver de kommande åren.

Vi socialdemokrater väljer en annan väg.  I väntan på en nationell politik som utjämnar skillnaderna föreslår vi en skattehöjning för 2019 med 90 öre till sjukvården.  Vi slår vakt om vården i Jämtland och Härjedalen men skickar inga räkningar till framtiden.

Ann-Marie Johansson (S)
Regionråd

facebook Twitter Email