En budget för hela landet

Den svenska ekonomin är urstark. Ett sätt att beskriva läget är att se bostadsbyggandet i länet, hur det byggs nya bostäder i Hackås, Strömsund, Östersund, Duved. Eller hur besöksnäringen slår nya rekord i Härjedalen, trähusbyggandet växer i Hammerdal och nyföretagandet ökar bland länets unga. Arbetslösheten minskar; från att ha varit ett län som 2013 fick krispengar från EU för att tackla den höga ungdomsarbetslösheten, har Jämtland i dag den lägsta andelen unga utan jobb sedan 2008. 

Vi är stolta över att kunna konstatera att flera för länet viktiga frågor nu blir verklighet. Nästa år blir det återigen reguljär nattågstrafik till länet, vilket är ett resultat av gemensamma kraftansträngningar. Nästa år tas ytterligare steg för att bryta Stockholmsfixeringen, då fler statliga arbetstillfällen omlokaliseras till övriga landet, däribland Östersund. Nästa år kommer nya statliga servicekontor att etableras på platser i landet där staten tidigare har dragit sig tillbaka. Nästa år förbättras villkoren för länets bönder i och med den kraftiga höjningen av Norrlandsstödet.

Pension är uppskjuten lön! Vi socialdemokrater är djupt kritiska till den nuvarande skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer. Den enskilt största satsningen i budgeten är därför sänkt skatt för pensionärer. I länet kommer 25 000 pensionärer att få sänkt skatt motsvarande 410 kronor i månaden; har man dessutom bostadstillägg kan förstärkningen bli upp till 900 kronor. Detta är en satsning som gör skillnad, inte minst för de många kvinnor som kämpar med en alltför låg pension.

Det växande välståndet ska komma alla – i hela landet – till del. Den röda tråden i regeringens ekonomiska politik är att investera i ett samhälle som håller ihop, socialt och ekonomiskt. Därför satsar vi stort på att förstärka de trygghetssystem som är ryggraden i vår välfärdsmodell. Vi förbättrar villkoren i a-kassan, förstärker ekonomin för långtidssjukskrivna, gör det billigare att gå till tandläkaren och höjer studie- och barnbidragen.

Polisens utmaningar tar sig olika uttryck i olika delar av landet. Jämfört med övriga Sverige är brottsligheten i länet relativt låg. Men avstånden är långa, vilket kan bli särskilt påtagligt vid allvarliga händelser. Det behövs därför fler poliser i hela landet. Regeringens långsiktiga satsning på polisen, där slutmålet är 10 000 fler polisanställda, kommer att bidra till ökad trygghet och kortare utredningstider.

Tillsammans bygger vi ett Sverige där alla ska känna sig inkluderade och trygga. Sveriges framgångar ska komma alla till del. Ojämlikheten ska bekämpas och klyftorna minskas. Så håller vi ihop landet.

 

Anna-Caren Sätherberg (S), riksdagsledamot och ordförande för socialdemokraterna i Jämtlands län

Kalle Olsson (S), riksdagsledamot

facebook Twitter Email