Distriktskongress 2021

Lördagen den 27 mars 2021 håller Socialdemokraterna i Jämtlands län distriktskongress. 

Kongressen genomförs digitalt i videokonferenssystemet Zoom via länk som skickas/läggs ut senare. Kongressen börjar formellt kl 09.30 men, men vi gör ett ombudsupprop arbetarekommunvis från 08.45 enlig den tidplan som finns i handlingarna. Till kongressen sänder varje arbetarekommun i länet sina ombud som beslutar om de frågor kongressen behandlar.

Handlingar till kongressen finner du här nedan:

Handlingar distriktskongressen 210327

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisning 2020

facebook Twitter Email