Distriktskongressen framflyttad till den 29 augusti 2020

På grund av den allvarliga situation vi har idag, med Coronapandemin, har distriktsstyrelsen beslutat flytta fram distriktskongressen till Lördag 29 augusti 2020.

Kongressen genomförs i videokonferensverktyget Zoom. Vi börjar med ombudsupprop 09.10 och startar formellt 10.15.

På kongressen deltar varje arbetarekommun med ombud som beslutar om de frågor kongressen behandlar. Totalt deltar 150 ombud från länets samtliga kommuner.

Handlingar till kongressen finner du här nedan:

Handlingar Dkong

Nytt Program Distriktskongress

Nytt förslag Arbetsordning

Nytt Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisning 2019

facebook Twitter Email