Dags att välja ombud till partikongressen

Mellan den 3/6 och den 28/6 pågår ombudsval till partikongressen. 7 medlemmar ska väljas att representera Jämtlands läns partidistrikt vid den 41:a partikongressen 3-7 november.

I år kandiderar 19 medlemmar i kongressombudsvalet. På denna länk kan du läsa mer om kandidaterna: Kandidatpresentation

Omröstningen kommer i år att ske digitalt genom verktyget EasyVote

Instruktioner om hur du röstar i EasyVote har skickats till dig som har en mailadress i medlemsregistret. Om du inte har en anmäld mailadress kommer du i dagarna få hem ett brev.

Så här går röstning till i EasyVote:

  • Gå till sidan https://socialdemokraterna.easyvote.se/
  • Logga in med BankID
  • Under fliken ”Val att rösta i” finner du det val du kan rösta i
  • Markera dina 7 kandidater, klicka på ”Rösta” och sedan på ”Lägg röst” Därefter kommer du se en grön markering med texten ”Röst lagd”. Då vet du att rösten är registrerad och giltig.

Om du inte har möjlighet att avlägga din röst digitalt:

Om du inte har möjlighet att rösta digitalt av olika anledningar kan du kontakta partidistriktet på telefonnummer 063-77 80 40 eller på mailadress [email protected]

facebook Twitter Email