Dags att nominera till region och riksdag

Nu är det strax över ett år kvar till valet och nomineringsarbetet är i full gång för fastställande av riksdagslista och regionlista för perioden 2018-2022. Det är nu du/ni kan framföra er mening om vem du/ni tycker ska företräda er i riksdagen och regionen under nästa mandatperiod. Vi har många duktiga på våra listor och det behövs många fler, många som ser en framtid i vårt län och vill vara med och påverka i en socialdemokratisk riktning.

Socialdemokraterna i Jämtlands län har idag 2 platser i riksdagen och 21 platser i regionfullmäktige. Vi ska arbeta för att få ett ännu större förtroende från väljarna och ta fler platser i våra valda församlingar.

Riksdagen

Vi har idag två riksdagsledamöter. I uppdraget som ledamot i riksdagen, representerar man det socialdemokratiska partiet i Jämtlands län. Ledamotskapet innebär också att ledamoten representerar Socialdemokraterna och riksdagen i hela Sverige. Riksmötet pågår som regel tisdag till torsdag varje vecka men stora variationer kan tidvis förekomma. Dagar när inte riksmötet pågår arbetar ledamöterna i valkretsen (Jämtlands län) och på andra ställen i landet i samarbete med partidistriktet och riksdagsgruppen. Riksdagsuppdraget kräver mycket utåtriktat arbete och är mycket självständigt.

Regionen

I uppdraget som ledamot i regionfullmäktige representerar man det socialdemokratiska partiet i Jämtlands län.Regionfullmäktige har 55 ledamöter som sammanträder ca 5 gånger/år, ca 2 dagar/tillfälle. Ledamöterna förväntas också delta i informationer, konferenser och göra studiebesök. Till detta kommer i genomsnitt 6 dagar/år för så kallade egna dagar där ledamoten har ekonomisk ersättning. Dagarna används huvudsakligen för partigruppmöten och utåtriktade aktiviteter för partiet. Ledamöterna kan också bli valda ledamöter i nämnder och styrelser med i eller med koppling till regionen. I regionen har socialdemokraterna idag 3 regionråd, regionstyrelsens ordförande, regionstyrelsens 3:e vice ordförande och regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Nominering av kandidater till riksdag och region

Varje partimedlem har rätt att nominera kandidater till riksdag och region, och nomineringarna skall sändas till respektive arbetarekommuns styrelse, inom den tid arbetarekommunen bestämt. Arbetarekommunen kan sedan rangordna kandidaterna. Arbetarekommunerna sänder in nomineringar och eventuell rangordning till partidistriktet.

Utöver nomineringar till riksdags- & regionlistan ser vi gärna att ni inkommer med kandidater till posterna: regionstyrelsens ordförande och regionstyrelsens vice ordförande samt nomineringar till övriga ”toppkandidater”.

Ta kontakt med din arbetarekommun för mer information om vart och hur du nominerar.

Alla nomineringar ska vara partidistriktet till handa den 22 oktober. Listor till region och riksdag fastställs vid valkonferensen den 27/1.

 

facebook Twitter Email