Dags att höja studie- & barnbidraget

Att ha ordning och reda på ekonomin och satsa på viktiga reformer visar sig återigen vara en bättre medicin för utvecklingen av Sverige än stora ofinansierade skattesänkningar.

Sverige går verkligen så mycket bättre nu när vi genomför våra viktiga vallöften.

Stora satsningar på skolan, på våra äldre och på sjukvården. På infrastruktur, klimat, näringspolitik och på att hela Sverige ska ha möjligheter att utvecklas och bidra än mer.

Och resultatet visar att arbetslösheten sjunker, sysselsättningen ökar, exporten ökar och bostadsbyggandet är högre än på väldigt länge.

Ett viktigt vallöfte vi ännu inte infriat är till landets barnfamiljer. För att underlätta för barnfamiljer ekonomiskt och för att minska skillnaderna i inkomster mellan olika samhällsgrupper är barnbidragen viktiga.

Vi socialdemokrater gick till val på att vi skulle höja både barnbidraget och studiebidraget för gymnasister, nu är det dags att visa att vi håller det vi lovar!

Nu är det dags att höja både studie- och barnbidraget!

 

Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Jämtlands län.

facebook Twitter Email