Avhoppen på sjukhuset är ett direkt resultat av kortsiktiga besparingar

Bengt Bergqvist, Regionråd i opposition bemöter idag Tom Silverklo (C) angående personalsituationen på Östersunds sjukhus:

Tom Silverklo (C) skriver i sitt debattsvar att regionens direktörer utför det arbete som den politiska ledningen stakat ut. Då ska också dessa vägval diskuteras. Personalpolitik är politik. Vi socialdemokrater välkomnar därför att diskussionen om de förändrade arbetsvillkoren i regionen fortsätter. I den personalpolitiska policyn som klubbades av regionstyrelsen så sent som i februari i år går att läsa:

”Region Jämtland Härjedalens verksamhet är omfattande och komplex där medarbetarnas kompetens utgör en framgångsfaktor för verksamhetens förmåga att fullgöra sitt uppdrag och möta medborgarnas behov. Mot bakgrund av detta verkar regionen för konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor som bidrar till verksamhetens kompetensförsörjning.”

De avhopp som nu sker är inte bara ett tecken på att denna policy inte följs – det är ett direkt resultat av den blågröna politiska ledningens kortsiktiga besparingar. Ska vår region ha nödvändig kraft att ge alla våra medborgare den vård som de förväntar sig och förtjänar så behövs framtidstro och utvecklingsvilja hos personalen. Den nuvarande utvecklingen riskerar att leda till både lägre kvalitet i vården och högre kostnader för inhyrd personal. Region Jämtland Härjedalen har en ansträngd ekonomi, vi har inte råd att låta bli att uppfylla vårt ansvar gentemot våra medborgare och vår personal.

Nu behöver de blågröna presentera en plan för hur vården ska fungera och hur man ska se till att personalen åter ska tro på regionen som arbetsgivare. Vi socialdemokrater kräver att en särskild politisk grupp bildas som ska följa upp effekterna av de förändrade bemanningsnormerna och arbetsvillkoren samt uppsägningarna inom regionens verksamheter. Vi kräver också att regionen återvänder till förhandlingsbordet för att tillsammans med de fackliga parterna diskutera en väg framåt. Regionen står inför stora utmaningar framöver och i det arbetet behöver ledningen och personalen stå på samma sida.

Bengt Bergqvist (S)

Regionråd i opposition

facebook Twitter Email