Anna-Caren Sätherberg vald till trafikutskottets 3:e vice ordförande

Torsdagen den 7/3 valdes Anna-Caren Sätherberg (S) till trafikutskottets 3:e vice ordförande. Anna-Caren har sedan valet 2018 varit ledamot i utskottet och gruppledare för Socialdemokraterna.

  • Jag är glad och stolt över förtroendet. Det är av vikt för Jämtlands län att vi i riksdagen har ledamöter i olika strategiska utskott och företrädare i presidierna.

Anna-Caren kommer fortsätta som gruppledare för Socialdemokraterna i utskottet samtidigt som hon fungerar som 3:e vice ordförande. I uppdraget ingår att planera utskottets arbete och bereda frågor inför möten.

facebook Twitter Email