Ann-Marie Johansson (S): Regionledningen måste jobba med personalen – inte emot

Den senaste tiden har min telefon fyllts av upprörda medarbetare och länsinvånare. Många har varit ledsna och arga över beskedet att områdeschef Mia Ajax sparkas från sitt uppdrag och över vad de upplever som ett bristande ledarskap från regionledningen. Fler har undrat varför inte även jag som oppositionsråd kräver Regiondirektörens avgång.

När läkarförbundet konstaterar att förtroendet för ledningen är förbrukat är det en signal som måste tas på största allvar. Jag har under långt tid varit oerhört orolig över den situation som präglar stora delar av sjukvården, en situation med motsättningar mellan sjukvårdpersonalen och ledningen. Jag har också som många andra mycket svårt att förstå att Mia Ajax agerande skulle stå i proportion till den konsekvens det fått för henne och för hennes medarbetare. Bristen på förtroende från stora delar av personalen kommer göra det väldigt svårt för nuvarande regionledning att leda regionen framöver.

Men – det är Eva Hellstrand (C), Robert Hamberg (M) och det övriga politiska styret som måste bedöma om direktören har deras fortsatta förtroende. En regiondirektör är det politiska styrets redskap och utför de direktiv och uppdrag som de ger.

Det blågröna styret har visat en total tondövhet för personalens villkor och arbetsmiljö. De har med en dåres envishet upprepat argumentet att regionens ekonomi är i fritt fall. Det är så man försvarar sina uppdrag till direktören. Trots regeringens stora ekonomiska tillskott och de senaste årens stora plusresultat.

Socialdemokraterna står för en annan politisk inriktning. Vi vet att vårdens medarbetare behöver fler kollegor och schyssta villkor. Vi vet att vägen framåt går via att lyssna på och ta fram åtgärder tillsammans med personalen. Cheferna i regionen behöver stöd och mandat att leda sina verksamheter. Man ska jobba tillsammans med personalen, inte emot dem. På så sätt kan vår region även fortsättningsvis erbjuda en god vård för alla invånare och beta av vårdskulden.

Det är den politiska inriktningen vi söker väljarnas förtroende för. Det är det som blir våra direktiv och främsta uppdrag om vi vinner valet. Då kommer vi också att bedöma om nuvarande regionledning har förmåga och förutsättningar för att utföra detta.

Ann-Marie Johansson (S)

Regionråd i opposition

facebook Twitter Email