Ann-Marie Johansson (S) kandiderar inte i nästa års regionval

Regionrådet i opposition Ann-Marie Johansson (S) meddelar att hon inte kandiderar i Regionvalet 2022.

”Jag har meddelat valberedningen och Åre arbetarekommun att jag inte står till förfogande i regionvalet 2022. Jag avgår inte från mitt uppdrag utan ser fram emot att leda vår partigrupp mandatperiod ut. Vår region står mitt i ett antal stora utmaningar, inte minst i att återfå förtroendet hos den egna personalen och att hantera vårdskulden. Jag tillsammans med resten av partigruppen kommer fortsätta vara en blåslampa i baken för det blågröna styret i de frågorna.

I 24 år har jag haft förmånen att få ägna mig åt politik på heltid. Det har också inneburit att andra intressen har fått stå tillbaka under en lång tid. Nu ser jag fram emot att snart ha mer tid ute i vår fantastiska natur och mer tid tillsammans med mina barnbarn.”

Ann-Marie Johansson (S) har varit landstingspolitiker sedan 1998 och var Regionstyrelsens ordförande mellan 2015 och 2018. Men efter nästa val är det alltså dags för någon annan att ta vid. Partidistriktets arbete med att utse kandidater är redan igång.

Harriet Jorderud är sammankallande i partidistriktets valberedning:

”Valberedningen kommer att hantera frågan om partiets toppkandidat till Regionstyrelsen tillsammans med regionfullmäktigelistan i övrigt. Vi inväntar nu att lokalföreningarna inkommer med nomineringar.”

Nomineringsanmodan är utskickad till arbetarekommunerna för nomineringar till både regionfullmäktige- och riksdagslistan. Nomineringstiden sträcker sig fram till 15 november 2021. Utifrån nomineringar föreslår partidistriktets valberedning hur partiets valsedlar ska se ut. Slutgiltigt fastställs kandidaterna på partidistriktets valkonferens 29 januari 2022.

facebook Twitter Email