A-C Sätherberg – Hela Sverige behöver en S-ledd regering

I valet står Magdalena Anderssons ledarskap mot Ulf Kristerssons övertro på privatiseringar och marknadslösningar. En högerkonservativ koalition kommer alltid gynna städer framför landsbygder eftersom det är så marknadskrafterna fungerar. Vi har sett det förr och vi ser återigen hur Moderaterna går till val på att avreglera marknader samt säkra välfärdskapitalisternas vinstuttag.

Oavsett var i Sverige du bor ska samhället vara starkt och du ska kunna leva ett bra liv. Därför vill vi socialdemokrater att den demokratiska kontrollen över välfärden ska återtas, och att förutsättningarna för välfärd i glesbygd ska stärkas. Vi socialdemokrater vill att små kommuner i högre grad ska stöttas via utjämningssystemet. För det är inte rimligt att en undersköterska eller polis i Bräcke betalar många tusen kronor mer i skatt om året än någon med samma inkomst som bor på Lidingö och ändå inte får bättre välfärd.

Till följd av Putins invasion av Ukraina rusar nu priserna på diesel, el och mat. Det blir tuffare för familjer att ha råd med barnens aktiviteter. Dieseln till bilen gräver hål i plånboken och för väldigt många har det inte varit tal om någon semesterresa denna sommar. Våra äldre ser hur kaffet och mjölken bli dyrare. Lantbrukare pressas av ökade kostnader på allt från foder till gödsel och energi.

Dessa problem kommer inte marknaden att lösa, de går inte att privatisera bort. De kräver prioriteringar och riktat stöd till dem som har det tuffast. Garantipensionerna höjs nu med 1 000 kronor per månad och vi kommer slåss för ytterligare höjningar nästa mandatperiod. Böndernas kostnadskris lindras genom ett historiskt stödpaket på över tre miljarder och vi kommer fortsätta göra det som krävs för att säkra inhemsk matproduktion. Hushåll ska inte behöva känna oro över elräkningen och därför kommer vi införa ett högkostnadsskydd för höga elpriser. Vi ska öka den svenska produktionen av förnybara drivmedel med ett särskilt stöd för storskalig produktion av biodrivmedel.

Vad som däremot inte behövs när levnadsomkostnader stiger och en lågkonjunktur väntar runt hörnet är raserade trygghetssystem. Ändå går Moderaterna återigen till val på stora skattesänkningar som ska finansieras genom en försämrad a-kassa och sjukförsäkring. Med en högerkonservativ regering kommer också den ständiga risken för nya privatiseringsexperiment. Vad är det som står på tur härnäst? Akutsjukhusen som Moderaterna fattat beslut om på sin arbetsstämma? Barn och ungdomspsykiatrin som MUF driver? Klart är dock att inga privatiseringsexperiment gynnar vanligt folk utanför städerna.

Grunden för en stark ekonomi i Sverige är fler jobb. Därför ska vi använda klimatomställningen för att skapa nya jobb i hela landet. Den industri som Moderaterna för inte så länge sedan kallade ”basically gone” skapar nu nya arbetstillfällen i Skellefteå, Boden och Borlänge. Klimatomställningen driver fram behovet av nya produkter och tekniker och svensk industri har svaret – oavsett om det handlar om nya batterier i Mariestad eller proteiner i Bjuv. Vi socialdemokrater kommer inte förlita oss på att marknaden löser problemen på våra landsbygder. Vi kommer att fokusera på att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten. Vi kommer använda klimatomställningen för att skapa fler jobb. Framför allt kommer vi att ta oss an samhällsproblemen för vanligt folk i hela landet.

Anna-Caren Sätherberg (S), landsbygdsminister från Jämtlands län

facebook Twitter Email