Våra kandidater 7p för en trygg vård Ungas psykiska hälsa

Vi söker en ombudsman

Socialdemokraterna i Jämtlands län söker dig som är drivande och engagerad för att utveckla socialdemokratin i Jämtlands län. I rollen som ombudsman kommer du arbeta nära de förtroendevalda samt vara föredragande för verkställande utskottet och distriktsstyrelsen. En stor och viktig del i arbetet innebär strategiskt stöd till partidistriktets 8 arbetarekommuner och att fortsätta utveckla goda…

Läs mer

Jonas Andersson (S): Den gröna omställningen gör sig inte själv

Sjukvården i vårt län står inför stora utmaningar. Personalkrisen som uppstått i spåren av den blågröna ledningens ointresse för personalens villkor har lett till stängda vårdplatser, ökade vårdköer och inte minst till onödigt lidande för patienter. Att regionen åter ska bli en attraktiv arbetsgivare måste stå högst upp på dagordningen. Men en annan brännande fråga…

Läs mer

Länets (S)-kommunalråd: Högerns uranvurm är en dålig deal för vårt län

Hela högeroppositionen (M, SD, L och KD) vill riva upp lagen som förbjuder uranbrytning i Sverige.

Det beskedet fick vi idag genom en enkät Ekot gjort med samtliga partier. Det finns goda skäl till att vi 2018 förbjöd uranbrytning i Sverige. Miljöriskerna är allt för höga. Brytning av uran i vårt län skulle riskera våra gemensamma vattentäkter. Brytningsförbudet handlar om att säkerställa våra medborgares tillgång till friskt vatten, inte bara nu…

Läs mer

Tillsammans för ungas psykiska hälsa

Alla unga i vårt län förtjänar att må bra - att gå i bra skolor och ha en meningsfull fritid. Alla unga som mår dåligt måste få den hjälp som samhället kan ge. På så sätt får fler möjlighet att klara av skolan och färre riskerar att drabbas av värre hälsoproblem eller att dras in i utsatthet.

Allt fler unga i vårt län mår dåligt och allt fler söker vård för sin psykiska ohälsa. Antalet remisser till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har ökat kraftigt flera år i rad och väntetiderna ökar. Allt fler skolelever i länet mår allt sämre. Framför allt är det unga tjejer som sticker ut med en allt sämre…

Läs mer

A-C Sätherberg – Hela Sverige behöver en S-ledd regering

I valet står Magdalena Anderssons ledarskap mot Ulf Kristerssons övertro på privatiseringar och marknadslösningar. En högerkonservativ koalition kommer alltid gynna städer framför landsbygder eftersom det är så marknadskrafterna fungerar. Vi har sett det förr och vi ser återigen hur Moderaterna går till val på att avreglera marknader samt säkra välfärdskapitalisternas vinstuttag. Oavsett var i Sverige…

Läs mer
facebook Twitter Email